Nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách phát triển kinh tế biển
11:40 - 08/01/2018
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan tiếp tục nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với cá nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh.
Ảnh minh họa

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết số 459/NQ-UBTVQH14 ngày 12/12/2017 về tiếp tục nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với cá nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm chủ trì theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện Nghị quyết trên của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển. Kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các vấn đề vượt thẩm quyền, các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan xây dựng dự thảo Báo cáo của Chính phủ gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trong tháng 10/2018.
 

* Trong thời gian qua, hệ thống chính sách, pháp luật về khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh đã từng bước được hoàn thiện. Hoạt động khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh có nhiều chuyển biến tích cực; kết cấu hạ tầng khu vực ven biển, các xã đảo được quan tâm đầu tư; tình hình kinh tế - xã hội của các địa phương ven biển có bước phát triển; quốc phòng và an ninh được củng cố; kinh tế biển, trong đó có khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản ngày càng đóng vai trò quan trọng vào phát triển kinh tế và góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo.

Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với cá nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh còn nhiều hạn chế, bất cập cần được khắc phục.

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với cá nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, ngày 12/12/2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 459/NQ-UBTVQH14 yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp như: Tăng cường, đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân trong các hoạt động kinh tế kết hợp bảo vệ chủ quyền biển, đảo; hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh; kiên quyết xử lý, đình chỉ các dự án làm ô nhiễm môi trường biển...

 

Nguồn: Chinhphu.vn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

ĐBSCL: Mua tạm trữ 760.000 tấn gạo