Chính sách mới về hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm
10:24 - 07/09/2015
(TNNN) – Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 61/2015 ngày 09/7/2015 về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm. Trong đó có một số quy định mới về chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài và cho vay ưu đãi đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh và người lao động từ Quỹ quốc gia về việc làm.
Chính sách mới giúp người lao động thuộc hộ cận nghèo được vay tối đa 100% chi phí đi làm việc theo hợp đồng ký kết với doanh nghiệp dịch vụ. Ảnh minh họa

Theo đó, người lao động thuộc hộ cận nghèo, người lao động là thân nhân của người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được vay tối đa 100% chi phí đi làm việc theo hợp đồng ký kết với doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; đối với mức vay trên 50 triệu đồng, người lao động vay vốn ưu đãi để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phải có tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật. Thời hạn vay vốn hỗ trợ không được vượt quá thời hạn làm việc ở nước ngoài của người lao động ghi trong hợp đồng. Lãi suất vay vốn ưu đãi bằng lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo do Chính phủ quy định theo từng thời kỳ.


Bên cạnh đó còn có những chính sách ưu đãi đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh và người lao động. Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh (bao gồm doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh) và người lao động được vay vốn ưu đãi, bằng lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo. Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh đồng thời sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật; dân tộc thiểu số; người khuyết tật và người dân tộc thiểu số được vay vốn từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm được hưởng mức lãi suất vay vốn ưu đãi bằng 50% lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo (tức là 3,3%/năm).


Thời hạn cho vay đối với cơ sở sản xuất kinh doanh và người lao động từ Quỹ quốc gia về việc làm tối đa là 60 tháng thay vì quy định theo từng nhóm dự án như trước, thời hạn vay vốn cụ thể do Ngân hàng và đối tượng vay vốn thỏa thuận.


Mức vay vốn tối đa nâng từ 500 triệu đồng/01 dự án lên 01 tỷ đồng/01 dự án và không quá 50 triệu đồng/01 người lao động được tạo việc làm (trước đây không quá 20 triệu đồng/01 việc làm mới).


Nghị định cũng quy định những chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Người lao động là người dân tộc thiểu số; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp; thân nhân của người có công với cách mạng có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được hỗ trợ:

1. Hỗ trợ đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết gồm:
a) Học phí đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết;
b) Tiền ăn trong thời gian thực tế học;
c) Chi phí đi lại (01 lượt đi và về) từ nơi cư trú đến địa điểm đào tạo từ 15 km trở lên hoặc từ 10 km trở lên đối với người lao động cư trú hợp pháp tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Riêng người lao động thuộc các huyện nghèo được hỗ trợ thêm tiền ở và đồ dùng cá nhân thiết yếu.

2. Hỗ trợ chi phí làm thủ tục hộ chiếu, thị thực, khám sức khoẻ, lý lịch tư pháp trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của pháp luật.

3. Hỗ trợ giải quyết rủi ro trong thời gian làm việc ở nước ngoài theo quy định của pháp luật.

4. Hỗ trợ chi phí đào tạo, nâng cao trình độ tay nghề trong trường hợp nước tiếp nhận yêu cầu.

5. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn quy trình, thủ tục và mức hỗ trợ cụ thể đối với từng đối tượng.

Chính sách chính thức có hiệu lực từ ngày 1/9/2015.
Thanh Mai
Thanh Mai
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

ĐBSCL: Mua tạm trữ 760.000 tấn gạo