Quảng Ngãi: Năng suất, sản lượng các loại cây trồng chính trong năm 2017 đều đạt cao
11:40 - 08/01/2018
Chiều 02/01, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Tăng Bính đã có buổi làm việc với Sở NN&PTNT tỉnh về kết quả thực hiện công tác quí IV/2017, kế hoạch thực hiện những nội dung trọng tâm trong năm 2018.

Năm 2017, sản lượng lương thực cả năm của tỉnh Quảng Ngãi ước đạt gần 499.097 tấn, đạt 101,7% kế hoạch được giao, so với năm 2016 tăng 5,04%. Trong đó, thóc đạt hơn 438.000 tấn, đạt 101,3% kế hoạch; ngô 61.097 tấn, đạt 104,5% kế hoạch năm.

Quảng Ngãi xây dựng nhiều cánh đồng lúa mẫu lớn năng suất cao.

Trong năm 2017, mặc dù thời tiết diễn biến bất thường; dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản xảy ra một số nơi; giá cả thị trường, vật tư hàng hóa có nhiều biến động bất lợi cho nông dân nhưng nhờ sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của Trung ương, UBND tỉnh cùng với sự nổ lực, phấn đấu khắc phục khó khăn của toàn ngành và bà con nông dân trong tỉnh nên hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu năm 2017 đều đạt và vượt so với kế hoạch tỉnh giao.
 

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT Quảng Ngãi, so với kế hoạch năm 2017, tăng trưởng toàn ngành đạt 105,1%, trong đó: nông nghiệp đạt 98,2%, lâm nghiệp đạt 101,43% và thủy sản đạt 118,43%. So với năm 2016, tốc độ tăng trưởng toàn ngành tăng 4,98%, nông nghiệp tăng 3,92%, lâm nghiệp tăng 7,7%, thủy sản tăng 7,6%.

Sản lượng lương thực ước cả năm đạt 499.097 tấn, đạt 101,7 % kế hoạch được giao (thóc: 438.000 tấn, đạt 101,3%; ngô 61.097 tấn, đạt 104,5% kế hoạch năm). So với năm 2016, sản lượng lương thực tăng 5,04%.

Giá trị sản phẩm bình quân 1ha đất canh tác cây hàng năm năm 2017 ước đạt 71,6 triệu đồng/ha, cao hơn 2,9 triệu đồng/ha so với năm 2016.

Năng suất lúa bình quân ước đạt 58,1 tạ/ha, sản lượng 438.000 tấn, đạt 101,3% kế hoạch. So với năm 2016, diện tích giảm 339ha (0,45%), năng suất tăng 3,1 tạ/ha (5,68%), sản lượng tăng 21.687 tấn (5,2%).

Diện tích ngô gieo trồng 10.664ha, năng suất bình quân ước đạt 57,3 tạ/ha, sản lượng 61.097 tấn, đạt 104,5% kế hoạch. So với năm 2016, diện tích tăng 309ha (3%), năng suất tăng 0,51 tạ/ha (0,9), sản lượng tăng 2.282 tấn (3,9%).

Các cây công nghiệp, cây thực phẩm đều có diện tích tăng, năng suất, sản lượng đều đạt và vượt kế hoạch và tăng so với năm 2016.

Về thủy sản, tổng diện tích ao hồ thả nuôi ước đạt 1.426ha, sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 6.940 tấn, so với năm 2016 tăng 9,4% sản lượng tăng chủ yếu là sản lượng nuôi biển.
 

Trong năm 2018, toàn ngành sẽ tập trung thực hiện thực hiện tốt các chỉ tiêu chủ yếu sau: Tốc độ tăng GTSX toàn ngành 4%; sản lượng lương thực 499.782 tấn; sản lượng thịt hơi xuất chuồng 75.350 tấn; tổng sản lượng thủy sản khai thác 170.000 - 180.000 tấn; sản lượng nuôi trồng thủy sản 6.750 tấn; trồng rừng tập trung 12.675 ha; khai thác gỗ từ rừng trồng 950.000 m3; tỷ lệ che phủ rừng có cây phân tán 51,7%,  không cây phân tán 49,8%; số xã đạt 19 tiêu chí NTM 18 xã, lũy kế số xã đạt tiêu chí NTM 59 xã; tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh 91%.       

Trong đó, sản lượng thóc đạt gần 436.487 tấn, sản lượng ngô đạt hơn 63.294 tấn. Sản lượng mía cây, phấn đấu đạt 193. 645 tấn, đậu phộng đạt hơn 14.002 tấn, sắn đạt hơn 374.400 tấn.

Về chăn nuôi, duy trì đàn trâu đạt 70.000 con;  đàn bò 278.000 con (trong đó tỷ lệ bò lai là 68%), đàn lợn 440.000 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng 78.500 tấn.

Về thủy sản, duy trì diện tích nuôi trồng 1.426ha, sản lượng nuôi trồng đạt 6.750 tấn. Về thủy lợi, tổng diện tích gieo trồng được tưới là 79.994ha.

Phó chủ tịch Nguyễn Tăng Bính đã chỉ đạo Sở NN&PTNT tỉnh cùng các địa phương trong tỉnh tổ chức thực hiện tốt các giải pháp đã xây dựng để đạt được các mục tiêu đã đề ra trong năm 2018.

Nguồn: kinhtenongthon.com.vn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

ĐBSCL: Mua tạm trữ 760.000 tấn gạo